stunting

Membincang Stunting Sebagai Isu Strategis 2020

“Stunting termasuk ke dalam isu strategis Kemenkes yang dibahas dalam Rakerkesnas tahun 2019, disamping angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN), Tuberculosis (TBC), penyakit tidak menular (PTM), dan cakupan imunisasi dasar lengkap.”